Chęć powrotu do poziomu sportowego sprzed urazu to zwykle główny powód wykonywania zabiegu rekonstrukcji ACL wśród sportowców.
Niemniej należy pamiętać, że sama rekonstrukcja nie jest równoznaczna z powrotem funkcji stawu i zmniejszonym ryzykiem kolejnego urazu.

POWRÓT DO SPORTU

Proces przeprowadzenia pacjenta od stołu operacyjnego do pełnej sprawności, różni się od procesu w którym finalnym aspektem jest powrót do zawodowego współzawodnictwa.
O ile w życiu codziennym, czy podczas uprawiania amatorskiego sportu występują pewne chaotyczne i nieprzewidywalne elementy – to w gruncie rzeczy poziom ryzyka pozostaje niski i można go lepiej kontrolować aniżeli ma to miejsce w sporcie zawodowym.

Poziom „chaosu” i nieprzewidywalności jest chlebem powszednim zawodowego sportu kontaktowego i przechodząc przez kolejne fazy rehabilitacji, trzeba stale zwiększać poziom występujących perturbacji, jednocześnie zachowując balans z ochroną zdrowia zawodnika.

CONTROL TO
CHAOS
CONTINUUM

Koncepcja Control to Chaos Continuum (CCC) zaprezentowana przez Matta Tabernera, Toma Allena, Emmę Constantine i Daniel D’ Cohena to ścieżka rehabilitacji, która przechodzi od ćwiczeń o wysokiej kontroli i niskim poziomie ryzyka, kończąc na ćwiczeniach o wysokim poziomie nieprzewidywalności, specyficznym dla danego sportu.

Ryzyko tych ćwiczeń i gier jest zdecydowanie wyższe niż podczas ćwiczeń o wysokiej kontroli, jednakże naszym zadaniem jest przygotować zawodnika tak, aby wchodząc w specyficzne ćwiczenia o wysokim poziomie nieprzewidywalności – ryzyko pozostawało niskie, dzięki adaptacji i odpowiedniemu przygotowaniu fizycznemu.

Metody zaczerpnięte z koncepcji CCC, stosuje się równolegle do postępującej rehabilitacji na siłowni, zarówno jako element np. rozgrzewki lub zakończenia treningu jak i jako osobną jednostkę.

Głównym celem jaki ma osiągnąć zawodnik dzięki stosowaniu metod zawartych w koncepcji CCC, jest płynne przejście w pełny trening, do momentu uzyskania obciążeń treningowych, do jakich zawodnik był przyzwyczajony przed wystąpieniem urazu.

Mówiąc o płynnym przejściu w pełny trening mamy na myśli takie dodawanie obciążeń, po których zawodnik wchodzi w trening na pełnym kontakcie, nie uznając tej jednostki jako punkt przełomowy, lecz jako naturalną kolej rzeczy.

Gradacja obciążeń i podnoszenia ryzyka zachodzi płynnie, stopniowo przyzwyczajając ciało i dodając pewności w wykonywaniu poszczególnych elementów.

Poniżej, w tabelach, przedstawiony został proces wprowadzania poszczególnych elementów w zależności od fazy rehabilitacji.

 

PROCES WPROWADZANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW W ZALEŻNOŚCI OD FAZY REHABILITACJI

Minimalna wysokość: 826.1px

Więcej szczegółowych informacji na temat urazu i rehabilitacji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) znajdziesz w EBOOKU – USZKODZENIE ACL ⠀

DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE – www.rozwoj-sily.pl/sklep