Nauka motoryki to proces indywidualnych zdolności do nabywania umiejętności motorycznych ze stosunkowo trwałą zmianą poziomu sportowego zawodnika. Instrukcje i feedback jakie otrzymuje pacjent lub zawodnik są niezwykle ważnym czynnikiem wspomagającym proces nauczania ruchowego. ⠀
Obserwując lub prowadząc treningi zauważmy, że niemal każda sytuacja, każda jednostka treningowa, podczas której zawodnicy lub podopieczni uczą się nowych umiejętności czy ćwiczeń, wymaga odpowiedniego instruktażu dotyczącego wzorca czy techniki ruchu. To w jaki sposób zostaje przekazana instrukcja ma niezwykły wpływ na to jak zostanie wykonane dane ćwiczenie i to jak szybko zajdzie proces uczenia się. ⠀

Instrukcja dotyczy zwykle koordynacji ruchu, kolejności wykonywanych ruchów, ogólnej formy i techniki. ⠀
Możemy ją przekazać w dwojaki sposób, poprzez: ⠀

❎Internal focus (wewnętrzne skupienie uwagi) – skupiając uwagę ćwiczącego nad jego ciałem i ruchem samym w sobie ⠀
✅External focus (zewnętrzne skupienie uwagi)– kierując jego uwagę na celu i efekcie wykonywanego ruchu. ⠀

Co ciekawe, okazuje się, że zewnętrzne skupienie uwagi przyspiesza lub skraca proces uczenia poprzez ułatwienie automatyzmu ruchu. Skupienie się na samym efekcie ruchu promuje wykorzystanie nieświadomych i automatycznych procesów w mózgu, podczas gdy skupienie się na własnym ciele i ruchu samym w sobie ogranicza motorykę i zakłóca te procesy. ⠀

 

KORZYŚCI EXTERNAL FOCUS

  1. Pozytywny wpływ na zwiększenie wytwarzania siły maksymalnej, wysokość skoku dosiężnego, a także na start sprinterski i szybkość podczas testów agility.
  2. Przyspiesza lub skraca proces uczenia poprzez ułatwienie automatyzmu ruchu.
  3. Środek do złożonych i skoordynowanych ruchów → wpływ na wewnątrzkorową inhibicję → prawidłowa aktywacja mięśnia czworogłowego uda.
  4. Poprawa równowagi i efektywności odpowiedzi na perturbacje ruchowe
  5. Wpływ na dokładność, efektywność i ekonomię wykonywanego ruchu oraz aktywność EMG

 

 

JAKI INSTRUKTAŻ ZASTOSOWAĆ?

Na przykładzie: Isometric split stance w/band

KOMUNIKAT INTERNAL FOCUS

„Rotuj zewnętrznie nogę, odwiedź kolano i biodro na zewnątrz.”

KOMUNIKAT EXTERNAL FOCUS

Maksymalnie rozciągaj taśmę, pchaj nogę w kierunku ściany.”

Wykazano, że skupienie uwagi zawodników na znacznikach umieszczonych na platformie równoważnej powodowało poprawę równowagi, w porównaniu do tego gdy kierowali swoją uwagę na utrzymaniu stóp. ⠀
External focus wpływał także pozytywnie na efektywność odpowiedzi na perturbacje ruchowe. ⠀
Skupienie uwagi na trajektorii lotu piłki do koszykówki, lotki czy piłki golfowej zamiast na pracy ręki czy nadgarstka wpływało na zwiększoną dokładność wykonanego ruchu. (Bell & Hardy, 2009; Wulf & Su, 2007). ⠀

Dodatkowo, oprócz uzyskania lepszej dokładności ruchu, skupienie uwagi na trajektorii lotki (Lohse i wsp.) i piłki do koszykówki podczas rzutów wolnych, wpływało na aktywność EMG antagonistycznie pracującego mięśnia trójgłowego ramienia.

Badania podkreślają także pozytywny wpływ „zewnętrznego skupienia uwagi” na zwiększenie wytwarzania siły maksymalnej, wysokość skoku dosiężnego, lepszą efektywność i ekonomię ruchu, a także na start sprinterski i szybkość podczas testów agility. ⠀

Stosujecie w treningu lub rehabilitacji? Zastanawialiście się kiedyś nad tym jak komunikat wpływa na jakość wykonywanej czynności? ⠀


Strength Development